Waarom
Zeno?

Zorg is maatwerk.

Het gewone leven ervaren. Zo optimaal mogelijk in je leven staan, je kansen benutten. Voor sommige zorgvragers is dit helder en bieden wij de gewenste ondersteuning. Voor andere is dit minder vanzelfsprekend. Samen met zorgvrager en netwerk brengen wij de wensen in kaart en ondersteunen hierbij. Heeft u een vraag die het nodig maakt buiten de kaders te denken? Ga met ons in gesprek, we denken graag mee en we gaan samen voor de oplossing.

Iedereen heeft recht op goede en passende zorg.

Door omstandigheden is het altijd mogelijk dat dit tijdelijk niet door het vaste team is op te lossen. Zeno beschikt over de professionals die kunnen aansluiten bij zowel de zorgvrager als zorgcollega’s om vervolgens samen op te trekken.

Bij Zeno staat de zorgvrager centraal.

Wat hebben zij nodig? daar sluiten wij aan. Overal is een oplossing voor. Dat heeft de jarenlange ervaring met complexe zorgvragen en begeleidingsbehoeften binnen de intensieve zorg ons geleerd. Zolang we samen blijven kijken naar mogelijkheden komen we tot successen.

Onze zorgprofessionals zijn bevlogen en weten van aanpakken.

Ze zijn gekwalificeerd binnen de zorg en hebben een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Ze nemen jaren ervaring mee uit diverse zorggebieden, vooral in de intensieve begeleiding van zorgvragers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zeno professionals zijn onder andere gespecialiseerd in het werken volgens de Triple-C methode.

Zeno is zeer betrokken bij de zorgprofessionals verbonden aan Zeno.

Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Voor optimalisering van de Zeno kernwaarden die zij uitdragen in kennis, houding & gedrag en vaardigheden. Hierdoor levert Zeno een bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering in de verschillende branches.

Zeno zorg dé detacheerder van de zorg sector

NEEM CONTACT OP

Bellen kan altijd met één van onze medewerkers!

Harry van Buren

+31 (6) 23 58 99 18

harryvanburen@zenozorg.nl

Lucas van Wingerden

+ 31 (6) 24 77 02 10

lucasvanwingerden@zenozorg.nl

Dennis Wor

+31 (6) 50 60 31 75

denniswor@zenozorg.nl

Jantine van Wingerden

+31 184 63 67 12

info@zenozorg.nl